คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ผศ.ดร. นัฐรัมภาพร ธนปิยวัฒน์ และครอบครัว ได้มอบเตียงนอนขนาด 3 ไกร จำนวน 1 เตียง ให้แก่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชฏัชนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 26 ธันวามคม 2566 ผศ.ดร. นัฐรัมภาพร ธนปิยวัฒน์ และครอบครัว ได้มอบเตียงนอนขนาด 3 ไกร จำนวน 1 เตียง ให้คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชฏัชโคราช เพื่อใช้สำหรับการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการพยาบาล รับมอบโดย อาจารย์วริศรา ปั่นทองหลาง ประธานห้องปฏิบัติการและคณาจารย์คณะพยาบาล
ในนามคณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชฏัชโคราช ขอขอบพระคุณ ผศ.ดร. นัฐรัมภาพร ธนปิยวัฒน์ และครอบครัว เป็นอย่างสูง

วันที่เผยแพร่ 02 มกราคม 2567
ผู้เผยแพร่ admin