คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

กิจกรรม NRRU คนรุ่นใหม่ รู้ภัยบุหรี่

เมื่อวันพุธที่ 24 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา ทางชมรมนักศึกษาพยาบาลสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่ ได้จัดกิจกรรม “NRRU คนรุ่นใหม่ รู้ภัยบุหรี่” ณ อาคารยุพราชเบญจมงคล อาคาร 31 ชั้น 1 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์รณชัย คนบุญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ภายในงานมีกิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับบุหรี่ การรณรงค์การลด ละ เลิก บุหรี่ เกมเสริมสร้างเชาว์ปัญญาตอบปัญหาชิงรางวัล และเครื่องดื่มสูตรพิเศษซึ่งเป็นสมุนไพร ตัวช่วยในการลดอาการอยากบุหรี่ ซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้ มีผู้ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก ทั้งนักศึกษา บุคลากร เจ้าหน้าที่ จากคณะพยาบาลศาสตร์และคณะอื่นๆ อีกด้วย

วันที่เผยแพร่ 30 มกราคม 2567
ผู้เผยแพร่ admin