คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ทำบุญคณะพยาบาลศาสตร์ ให้แก่คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา

วันที่ 25 ธันวาคม 2566 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ให้แก่คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา
เป็นการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม เสริมสร้างขวัญกำลังใจให้กับคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมอันดีงาม กิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายธรรม เรื่องคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานของวิชาชีพพยาบาล โดยพระครูศรีปริยัติกิจ ดร.เจ้าอาวาส วัดอิสาน เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 22 พระธรรมทูตฝ่ายปฏิบัติงานประจำอำเภอเมืองนครราชสีมา และพิธีทำบุญเสริมสิริมงคล พระสงฆ์ จำนวน 5 รูป สวดเจริญพระพุทธมนต์ เสริมสิริมงคล รวมทั้งได้ถวายภัตตาหารเพล เพื่อเสริมสิริมงคลแก่คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา กิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุรีย์ ธรรมิกบวร คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา การทำบุญครั้งนี้เป็นการสืบสานขนบธรรมเนียมอันดีงาม เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตในการเริ่มต้นปีใหม่

วันที่เผยแพร่ 02 มกราคม 2567
ผู้เผยแพร่ admin