คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

งานกีฬาฮาเฮ ส่งท้ายปี 66 สานสัมพันธ์สายใยนักศึกษา อาจารย์และบุคลากร “ร่วมใจ เป็นหนึ่งเดียว ”

งานกีฬาฮาเฮ ส่งท้ายปี 66 สานสัมพันธ์สายใยนักศึกษา อาจารย์และบุคลากร
“ร่วมใจ เป็นหนึ่งเดียว ” สนุกสนาน เต็มไปด้วยรอยยิ้ม คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชภัฎนครราชสีมา จัดงานงานกีฬาฮาเฮ ส่งท้ายปี 66 สานสัมพันธ์สายใยรัก นักศึกษา อาจารย์และบุคลากร เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2566 โดยมี ผศ.ดร.สุรีย์ ธรรมิกบวร คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาพยาบาล คณะอาจารย์ บุคลากร เสริมสร้างความสัมพันธ์ สร้างความสามัคคีในองค์กร และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถของตนเอง นอกจากกิจกรรมกีฬาฮาเฮ ยังมีการประกวด Nursing got talent 2023 ร้อง เล่น เต้น โชว์ การประกวดการแต่งกายตามธีมสี แบบสุดปัง ในการนี้ ท่านคณบดีได้ลงแข่งขันกีฬาฮาเฮร่วมกับนักศึกษาและบุคลากรด้วย

วันที่เผยแพร่ 02 มกราคม 2567
ผู้เผยแพร่ admin