คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ได้รับเกียรติจากโรงพเรียนอนุบาลนครราชสีมา เชิญร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ณ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2567 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ได้รับเกียรติจากโรงพเรียนอนุบาลนครราชสีมา เชิญร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ณ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา โดยมีนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ไปจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพ เช่น การทำแผล และเล่นเกมส์ตอบปัญหา เพื่อรับรางวัล มีนักเรียนและผู้ปกครองให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม จำนวนมาก

วันที่เผยแพร่ 16 มกราคม 2567
ผู้เผยแพร่ admin