คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เปิดตัวการพัฒนาบริการแรก ใน ศูนย์องค์รวม "เพื่อนใจญาติ"

10 ม.ค. 67 Lunch talk เวลา 12.00 - 13.00 น. เปิดตัวการพัฒนาบริการแรก ในศูนย์สุขภาพองค์รวม "เพื่อนใจญาติ" นำโดย ผศ.ดร.สุรีย์ ธรรมิกบวร คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และ ผศ.ดร.จุลจราพร สินศิริ เสนอกรณีตัวอย่าง การให้คำปรึกษาญาติและครอบครัว เมื่อเผชิญความลำบากในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเลือกแนวทางรักษาพยาบาล

วันที่เผยแพร่ 02 กุมภาพันธ์ 2567
ผู้เผยแพร่ admin