คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ค่าบำรุงการศึกษา

*เบื้องต้น ค่าเทอม เหมาจ่าย 2 เทอม 140,000 บาท/ต่อปี เฉลี่ย 70,000 บาท/เทอม ยังไม่รวมค่าหอพัก ค่าชุด ฯลฯ (ไม่มี summer) 

วันที่เผยแพร่ 08 มีนาคม 2565
ผู้เผยแพร่