คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ รองศาสตราจารย์ ดร. ธนิดา ผาติเสนะ ได้ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์

วันที่ 7 มีนาคม 2565 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์ ธรรมิกบวร คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ได้มอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่ รองศาสตราจารย์ ดร. ธนิดา ผาติเสนะ ได้ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ และหารือความร่วมมือทางวิชาการ กับ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ณ ห้องประชุม 3 อาคาร 38 ชั้น 3

วันที่เผยแพร่ 08 มีนาคม 2565
ผู้เผยแพร่ admin