คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ชมรมถันยรักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ 12 ทีมสุดท้าย

ชมรมถันยรักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ 12 ทีมสุดท้าย

วันที่ 13 มกราคม 2566 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องประชุม 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ผศ.ดร.สุรีย์ ธรรมิกบวร คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ และนักศึกษาชมรมถันยรักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงานแก่คณะตรวจเยี่ยมติดตามจากมูลนิธิถันยรักษ์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และทรูปลูกปัญญา  

ตามที่มูลนิธิถันยรักษ์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ และกลุ่มทรู ได้ดำเนินโครงการภารกิจพิชิตมะเร็งเต้านมจัดตั้งชมรมถันยรักษ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ และได้มีการมอบทุนสนับสนุนพร้อมอุปกรณ์ชุดสาธิตการตรวจเต้านมจากมูลนิธิถันยรักษ์ฯ เพื่อใช้ในกิจกรรมของชมรมให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและยั่งยืน ตลอดระยะเวลา 3 เดือน ชมรมถันยรักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ เป็น 12 ทีมสุดท้าย ซึ่งในครั้งนี้ ทางคณะตรวจเยี่ยมติดตามได้เข้ามาเยี่ยม ชมรมถันยรักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เพื่อติดตามการดำเนินงานและหารือแนวทางการจัดกิจกรรมให้ได้ประสิทธิภาพ และยั่งยืนยิ่งขึ้น รวมทั้งเตรียมความพร้อมเพื่อนำเสนอวันชิงชนะเลิศ ณ ห้องออดิทอเรี่ยม ทรู ดิจิทัล พาร์ค สุขุมวิท 101